Powołajmy jak najprędzej Park Krajobrazowy Dolina Bugu.

Strona informacyjno-edukacyjna działań lokalnej społeczności na rzecz utworzenia
Parku Krajobrazowego Dolina Bugu na obszarze powiatu siemiatyckiego

Koordynacja działań - siemiatyckie Stowarzyszenie Bioregion


fot. Marcin Korniluk

Realizowane w ramach projektu „Monitoring obszarów przyrodniczych polskiej ściany wschodniej”

logo fundacji