Dolina Bugu dziś

Bug w powszechnej społecznej świadomości to rzeka będąca granicą dzielącą narody i państwa. Tak jest gdy patrzymy na Dolinę Bugu od strony stosunków politycznych i międzynarodowych. Jednak pod względem przyrodniczym Dolina Bugu jest jak najbardziej spójnym całościowo i żywym ekosystem sztucznie podzielonym między trzy kraje – Białoruś, Polskę i Ukrainę. Paradoksalnie to dzięki granicy jaka jest na Bugu – rzeka zachowała swój naturalny i dziki charakter – wszak granice w erze komunizmu musiały być trudne do przekroczenia.

Dziś Dolinie Bugu zagrażają przede wszystkim:
- ścieki, ścieki i jeszcze raz ścieki
- brak oczyszczalni ścieków przez gminy położone nad Bugiem,
- oczyszczalnie ścieków, przestarzałe i nie spełniające obecnych standardów,
- ścieki z gospodarstw rolniczych,
- zabudowa punktów widokowych,
- budownictwo na terenach zalewowych doliny
- penetracja przez turystów i wędkarzy wysp i starorzeczy będących siedliskami rzadkich gatunków ptaków, efektem czego jest stan zagrożenia ptaków wodnych

Dolina Bugu jest prawnie chroniona poprzez parki krajobrazowe w województwie lubelskim i mazowieckim. Program ochrony przyrody powstał jako pierwszy dla prawobrzeżnej Doliny Bugu jednak do dnia dziesiejszego park krajobrazowy w województwie podlaskiem na na obszarze powiatu siemiatyckiego nie powstał. Najwyższy czas to zmienić.