Edukacja w parku krajobrazowym

Główną rolą parku krajobrazowego jest edukacja ekologiczna i przyrodnicza. Edukacja ta skierowana jest głównie do mieszkańców obszaru parku krajobrazowego jak i mieszkańców miejscowości poza parkiem, ale w pobliżu parku krajobrazowego. Edukacja ta skierowana jest do wszystkich – bez ograniczeń wiekowych, choć w dużej mierze to dzieci i młodzież są głównymi odbiorcami.

Park krajobrazowy jest w głównej mierze placówką edukacyjną zakres i formy pracy edukacji prowadzonej przez park krajobrazowy to:
- konkursy ekologiczne i przyrodnicze,
- wystawy edukacyjne,
- spotkania edukacyjne,
- imprezy edukacyjne (Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Dni Ptaków)

Edukacja odbywa się także poprzez:
- wytyczanie przyrodniczych tras edukacyjnych pieszych bądź rowerowych
- odnawianie szlaków turystycznych
- prowadzenie w siedzibie parku punktu informacji turystycznej
- wydawnictwa (mapy, broszury, ksiąski, pocztówki itp)
- ustawianie tablic edukacyjno-informacyjnych
- wytyczanie miejsc biwakowych i ogniskowych

W siedzibie parku krajobrazowego funkcjonuje biblioteka która wykorzystywana jest do pisania prac licencjackich i magisterskich.