Finansowanie PK Dolina Bugu

Park krajobrazowy powołuje wojewoda i to właśnie on zapewnia finansowanie parku krajobrazowego. Pieniądze z urzędu wojewódzkiego przeznaczane są na: Bug
- budżet parku krajobrazowego,
- wynagrodzenia pracowników parku krajobrazowego,
- działanie i funkcjonowanie parku krajobrazowego.

Lokalny samorząd, czyli starostwo powiatowe oraz urzędy gmin nie mają żadnego obowiązku przeznaczania funduszy na funkcjonowanie parku krajobrazowego. Co oczywiście nie oznacza, że loklany samorząd ma zakaz wspierania finansowego parku krajobrazowego – może dofinansowywać działania parku krajobrazowyego, ale nie musi.