Historia PK Dolina Bugu

1994
Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Czerwińskiego opracowuje dokument „Delimitacja granic projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Bugu i jego Strefy Ochronnej”. Dokument uzasadnia celowość poszerzenia Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu o obszary znajdujące się po wschodniej części Doliny Bugu.

Bug1994/1995
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej zaproponował utworzenie Doliny Bugu na obszarze ówczesnego województwa bialskopodlaskiego. Działania te doprowadziły do powstania PK Podlaski Przełom Bugu. W tym samy okresie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku uznał, że istnieje potrzeba utworzenia parku krajobrazowego na terenie ówczesnego województwa białostockiego.

2007
Siemiatyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Ruch na rzecz Ziemi” rozpoczęło kampanię informacyjno-edukacyjną odnośnie potrzeby powołania PK Dolina Bugu na terenie powiatu siemiatyckiego