Inne parki krajobrazowe

W Polsce znajduje się 120 parków krajobrazowych. Województwo podlaskie obok opolskiego posiada najmniejszą liczbę parków krajobrazowych w kraju, gdy np. lubelskie posiada 17 parków krajobrazowych.

Parki krajobrazowe w liczbach w poszczególnych województwach:
Bug - województwo lubelskie - 17
- województwo dolnośląskie – 12
- województwo wielkopolskie – 10
- województwo kujawsko-pomorskie - 9
- województwo małopolskie - 9
- województwo świętokrzyskie - 9
- województwo łódzkie - 7
- województwo pomorskie - 7
- województwo śląskie - 7
- województwo lubuskie - 6
- województwo podkarpackie - 6
- województwo warmińsko-mazurskie - 6
- województwo mazowieckie - 5
- województwo zachodniopomorskie - 5
- województwo opolskie -3
- województwo podlaskie – 3

Parki krajobrazowe w województwie podlaskim:

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - www.lpkdn.4lomza.pl
Rok utworzenia: 1994
Siedziba: Drozdowo
Gminy na terenie których znajduje się park krajobrazowy: Łomża, Piątnica, Wizna
Cel ochrony: Ochrona zalewowych terenów doliny Narwi, wyróżniających się występowaniem wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz unikalnych wartości krajobrazowych. Walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku stwarzają również warunki do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz turystyki kwalifikowanej, a stan czystości środowiska do upowszechniania rozwoju rolnictwa ekologicznego

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej - www.pkpk.pl
Powierzchnia (ha): 74447 + otulina: 52255
Rok utworzenia: 1988
Siedziba: Supraśl
Gminy na terenie których znajduje się park krajobrazowy: Janów, Sokółka, Knyszyn, Czarna Białostocka, Szudziałowo, Dobrzyniewo Kościelne, Wasilków, Supraśl, Krynki, Gródek, Michałowo Cel ochrony: ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych i historycznych Puszczy Knyszyńskiej, a także stworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie turystyki kwalifikowanej i wypoczynku

BugSuwalski Park Krajobrazowy - www.spk.org.pl
Powierzchnia (ha): 6500 + otulina: 8470
Rok utworzenia: 1976
Siedziba: Malesowizna-Turtul gmina Jeleniewo
Gminy na terenie których znajduje się park krajobrazowy: Jeleniewo, Rutka Tartak, Wiżajny, Przerośl
Cel ochrony: ochrona walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych dla potrzeb dydaktyczno - naukowych i krajoznawczych

Parki krajobrazowe w dolinie Bugu:

Nadbużański Park Krajobrazowy w woj. mazowieckim - www.podlaskiprzelombugu.pl
Powierzchnia (ha): 139000 + 222100 (jeden z większych PK w kraju)
Rok utworzenia: 1993
Siedziba: Siedlce
Gminy na terenie których znajduje się park krajobrazowy: 28 gmin wiejskich i 4 miasta

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu w woj. lubelskim - www.npk.pl
Powierzchnia (ha): 30 904 + otulina: 17 131
Rok utworzenia: 1994
Siedziba: Janów Podlaski
Gminy na terenie których znajduje się park krajobrazowy: Janów Podlaski, Rokitno, Terespol, Konstantynów, Sarnaki, Platerów