Kto powołuje PK Dolina Bugu

Park krajobrazowy jest jednostką finansowaną z budżetu wojewody i tylko wojewoda podlaski może powołać Park Krajobrazowy Dolina Bugu. Utworzenie parku krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa:
- jego nazwę,
- obszar,
- przebieg granicy,
- otulinę, jeżeli ta została wyznaczona,
- szczególne cele ochrony,
- zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego wynikające z potrzeb jego ochrony, a wybrane spośród zakazów, o których mowa w Ustawie ochrony przyrody,.

Projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy. W przypadku powiatu siemiatyckiego zgodę na utworzenie Parku Krajobrazowego Dolina Bugu muszą wyrazić władze trzech gmin – Gmina Drohiczyn, Gmina Mielnik i Gmina Siemiatycze.