Powierzchnia i położenie

Położenie
Projektowany Park Krajobrazowy „Dolina Bugu” położony jest w południowej części województwa podlaskiego. Swym zasięgiem obejmuje obszar trzech gmin powiatu siemiatyckiego – Drohiczyna, Mielnika i Siemiatycz. Obszary tych gmin tylko częściowo wchodzą do projektowanego PK „Dolina Bugu”, a dokładniej są to tereny w bliskim sąsiedztwie z rzeką Bug. Istotnym obszarem projektowanego parku krajobrazowego jest rejon gminy Mielnik. Do obszaru PK „Dolina Bugu” nie wchodzi miasta Siemiatycze.

Powierzchnia
Ze względu na naturalny charakter doliny Bugu obszar projektowanego parku jest stosunkowo długi i wąski. W znaczącej mierze obszar projektowanego PK Dolina Bugu pokrywa się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu utworzonego w 1986 roku.
Powierzchnia PK „Dolina Bugu” zajmuje około 15500 ha.
Długość parku krajobrazowego w linii prostej wynosi 51 km.
Przeciętna szerokość PK „Dolina Bugu” wynosi 1,7 km w części zachodniej oraz 3,0 km w częsci wschodniej. Najwęższa szerokość wynosi 100 m w okolicy wsi Zajęczniki.

Powierzchnia projektowanego PK „Dolina Bugu” z podziałem na gminy

Gmina Powierzchnia gminy w ha

Udział w powierzchni gminy

ha %
Drohiczyn 20796 5941 29
Siemiatycze 26339 3249 12
Mielnik 19618 6401 33