Siedziba PK Dolina Bugu

BugPark krajobrazowy na terenie którym się znajduje posiada swą siedzibę - w skład kórej wchodzi biuro parku krajobrazowego i ośrodek edukacyjny itd. Na terenie projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Bugu są obiekty, które stoją puste i niewykorzystane. Do takich obiektów zaliczyć można budynki po zamkniętych i obecnie pustych szkołach wiejskich oraz puste budynki jakie należą do gmin: Drohiczyn, Mielnik i Siemiatycze. Remont sidziby parku krajobrazowego relizowany jest z funduszy wojewody.