Tak dla Parku Krajobrazowego Doliny Bugu

Ziemia Nadbużańska – nie jest naszą własnością,
jesteśmy tylko strażnikami Tej Ziemi, która
została nam przekazana przez naszych Ojców,
byśmy ją zachowali dla naszych Dzieci.

Powołanie Parku Krajobrazowego „Dolina Bugu” daje ogromne możliwości mieszkańcom obszaru powiatu siemiatyckiego, są to:
- Prestiż – podniesienie prestiżu obszaru powiatu siemiatyckiego w Polsce
- Promocja regionu – obszary przyrodnicze są mocno promowane w Polsce i w całej Europie
- Rozwój regionu – zrównoważony rozwój według zasad ekorozwoju
- Turystyka – większy napływ turystów zainteresowanych nieskażonym środowiskiem
- Tradycyjne rolnictwo – zachowanie małych gospodarstw i tradycyjnego charakteru wsi
- Fundusze – łatwiejszy dostęp do funduszy ekologicznych na rozwój obszarów wiejskich
- Lepsza jakość życia – tylko obszary o dużej naturalności przyrodniczej podnoszą jakość życia
- Przyszłe pokolenia – zachowanie bogactwa przyrodniczego jest znaczącą wartością jaką możemy zostawiać potomnym.

Jako mieszkańcy Nadbużańskiego Podlasia i powiatu siemiatyckiego apelujemy o jak najszybsze powołanie Parku Krajobrazowego „Dolina Bugu”. Apel swój kierujemy do władz gmin Drohiczyna, Mielnika i Siemiatycz; do władz powiatu siemiatyckiego i władz województwa podlaskiego.
Powołanie PK Dolina Bugu na obszarze województwa podlaskiego w powiecie siemiatyckim wraz z dwoma parkami krajobrazowymi na zachodnim brzegu Bugu stanowić będzie spójny system wieloobszarowej ochrony przyrody i zabezpieczenie Doliny Bugu przed dewastacją i niewłaściwym zagospodarowaniem.

Włącz się!

Zapytaj radnych, wójta, starostę i wojewodę kiedy powstanie Park Krajobrazowy „Dolina Bugu” na terenie powiatu siemiatyckiego.
Poprzyj powołanie Parku Krajobrazowego Dolina Bugu na terenie powiatu siemiatyckiego.