Alfabet ginących zawodów i rzemieślników


A  

B
Bartnictwo - dawny pszczelarz, który zajmował się hodowlą pszczół w dziuplach drzew


Bednarstwo - zajmuje się wytwarzaniem naczyń drewnianych techniką klepkową  


Bibułkarstwo – zdobnictwo ręczne głównie efektem pracy były kwiaty z bibuły  


Bursztyniarz – rzemieślnik zajmujący się obróbką bursztynu i wytwarzaniem z niego ozdób

C  
Ceramik – zdobienie ręczne ozdób i dekoracji ceramicznych  


Cieśla -  wykonuje i łączy drewniane elementy konstrukcji budynku lub dachu  


Czapnik – szyje nakrycia głowy, głównie męskie  

D  
Dekarz - rzemieślnik, zajmujący się pokrywaniem i naprawianiem dachów  

E  

F  
Folusznik – rzemieślnik trudniący się przygotowywaniem tkanin i czyszczeniem ubrań.  

G  
Garncarz - rękodzielniczy wyrób ceramicznych naczyń i przedmiotów codziennego użytku  


Garbarz - przetwarzanie surowych skór zwierzęcych  


Grawer – rytowanie liter i wzorów na powierzchniach metalowych  

H  
Hafciarstwo – wzornictwo ręczne wytworem, którego były kompozycje zdobnicze na tkaninach

I
Intarsja - tworzenie obrazu przez wykładanie powierzchni przedmiotów drewnianych wstawkami innego gatunku drzewa


Introligator - rzemieślnik zajmujący się ręcznym oprawianiem książek


Ikonopisarstwo – w chrześcijaństwie wschodnim pisanie ikon, wyłącznie na desce  

J  

K
Kaflarz – rzemieślnik formujący i wypalający kafle do pieca


Kaletnik - wykonuje i reperuje rzeczy ze skór: torby, paski, portfele

Kowal – rzemieślnik wykuwający i kształtujący przedmioty z metalu

Krawiec – szyje wyroby krawieckie z materiałów krawieckich

Kołodziej - zajmuje się wyrobem drewnianych wozów, sań i kół

Konwisarz - wyrób i obróbka przedmiotów z cyny i spiżu

Kuśnierz -  obróbka i szycie futer i skór na odzież  

L
Ludwisarz - odlewy z miedzi i spiżu (dzwony, lufy)


Lutnik - tworzenie instrumentów strunowych  

Ł
Łyżkarz - wyrób drewnianych łyżek i warząchwi  

M
Młynarz – przetwórstwo ziarna na mąkę  

N
Naprawa instrumentów muzycznych  

O
Oprawa obrazów – głównie ram drewnianych  

S
Stolarz - wykonuje z drewna meble i przedmioty codziennego użytku

Strzecharz – rzemieślnik kryjący dachy słomą lub trzciną

Szewc - rzemieślnik naprawiający obuwie

Szklarz -  zajmuje się obróbką i montażem szkła

Szkutnik nadbużański – wykonuje drewniane łodzie nadbużańskie  

T
Tapicer - rzemieślnik, zajmujący się wyścielaniem i obijaniem tkaniną, skórą, aksamitem lub innym materiałem: mebli, siedzeń, wnętrz pojazdów

Tkactwo - rzemiosło zajmujące misternym łączeniem przeplatania nici  

Z
Zabawkarstwo – ręczne wytwórstwo zabawek z drewna i tkanin

Zdun – rzemieślnik zajmujący się budową pieców z kafli

Zegarmistrz – rzemieślnik zajmujący się urządzeń mierzących czas

Zielarz - zawód związany z zbieractwem ziół i tworzeniem mieszanek ziołowych  

W
Wyszywanie – ozdabianie materiału i tkanin poprzez wyszywanie

Wikliniarstwo - rzemiosło zajmujące wyplataniem i tworzeniem wyrobów z wikliny

P
Pisankarstwo – zdobnictwo jaj kurzych kolorowymi ornamentami, tradycja związana z Wielkanocą.

R
Rzeźbiarz – rzemieślnik zajmujący się obróbką drewna lub kamienia celem stworzenia rzeźb lub płaskorzeźb

Rymarz - rzemieślnik zajmujący się wyrobem i reperacją wyrobów skórzanych

Ramiarz - oprawa obraz głównie w ramy drewnianeProjekt „Ginące zawody” Stowarzyszenia Bioregion w roku 2010 finansowany jest ze środków FIO – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich