Ginace zawody - działania Stowarzyszenia Bioregion

"Ginące zawody" to działania Stowarzyszenia Bioregion realizowane na obszarze powiatu siemiatyckiego (Podlasie Nadbużańskie) w województwie podlaskim który polega na ratowaniu starych, ginących zawodów jakie zachowały się na obszarach wiejskich.

Projekt ma na celu:
1) Stworzenie dokumentacji fotograficznej ginących zawodów;
2) Inwentaryzację mającą na celu stworzenie bazy danych o ginących zawodach z podziałem na trzy grupy:
    a) zawody nie do uratowania
    b) zawody wymagające natychmiastowych działań
    c) zawody i umiejętności które mogą się rozwijać i stać się miejscami pracy;
3) Organizacja warsztatów rękodzieła i ginących zawodów dzięki którym zawody te przetrwają;
4) Zagwarantowanie zbytu dla tradycyjnych produktów ludowych oraz promocja zawodów rękodzielniczych.

Celem naszych działań jest pomoc mieszkańcom terenów wiejskich naszego regionu w zachowaniu, reaktywowaniu i podejmowaniu działalności rzemieślniczej opartej na miejscowych tradycjach oraz pomoc w poszukiwaniu rynków zbytu dla ich wyrobów.

Działania stowarzyszenia wspierające rozwój rzemiosła i tradycyjnych zawodów na obszarze Podlasia Nadbużańskiego są istotne z dwóch powodów. Po pierwsze pozwalają mieszkańcom wsi na zachowanie tożsamość i ciągłości dziedzictwa kulturowego oraz po drugie dają mieszkańcom szansę, by w zróżnicowany sposób uzyskiwali dochody bez konieczności zmiany swego zawodu oraz umiejętności.

Prowadzenie działalności twórczej i rzemieślniczej w oparciu o lokalne tradycje jest także efektywną metodą ratowania starych zawodów rękodzielniczych o tysiącletnich tradycjach, które zanikają na naszych oczach. Chociaż naturalni odbiorcy wiejskich wyrobów rzemieślniczych, czyli mieszkańcy wsi, nie są już nimi zainteresowani tak jak niegdyś, to nadal wiele osób mieszkających we wsiach naszego regionu ma ogromne możliwości twórcze. Wzrasta również zainteresowanie przedmiotami nawiązującymi do tradycyjnych wzorów i zdobnictwa, wykonanymi ręcznie z naturalnych materiałów ze strony nowych potencjalnych odbiorców - mieszkańców aglomeracji miejskich i turystów zagranicznych. Aby wyroby rękodzielnicze mogły zaistnieć na rynku, muszą być wytwarzane zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami potencjalnych odbiorców oraz zgodnie z normami i wymogami obowiązującymi na rynku.

Realizacja zadań w ramach działania „Ginące zawody” składa się z trzech etapów:

I etap to stworzenie listy rzemieślników i twórców ludowych, która będzie ofertą dla potencjalnych odbiorców i narzędziem do przeprowadzenia analizy rynków zbytu.

II etap to promocja wyrobów rzemieślniczych i ginących zawodów poprzez druk folderu, ulotek i pocztówek, organizację wystawy fotograficznej oraz stworzenie strony internetowej o ginących zawodach.

III etap to zarządzanie i administrowanie przedsięwzięciem, pośrednictwo w zbycie produktów rzemieślniczych oraz praktyczna nauka zawodu.