Adresy rzemieślników i rękodzielników

Szydełkowanie


Zofia Hermanowicz
ul. Lipowa 8
17-330 Nurzec-Stacja
85/657 52 83

Nadzieja Kierkowicz
ul. Brzeska 96
17-307 Mielnik
tel. 85/657 71 40

Alicja Okoczuk
ul. Dubois 15
17-307 Mielnik
85/657 71 12
605 450 774

Elżbieta Śnieżko
ul. Brzeska 131
17-307 Mielnik
85/657 71 05

Mirosława Wołczuk
ul. Piaskowa 10/2
17-330 Nurzec-Stacja
85/657 55 10

 

Projekt „Ginące zawody” Stowarzyszenia Bioregion w roku 2010 finansowany jest ze środków FIO – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich