Adresy rzemieślników i rękodzielników

Zegarmistrz


Jakub Miszczuk
Grodzieńska 33B
17-300 Siemiatycze
508319297

Jan Sidorczuk 
ul. Nadrzeczna 1
17-300 Siemiatycze
600145814

 

Projekt „Ginące zawody” Stowarzyszenia Bioregion w roku 2010 finansowany jest ze środków FIO – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich