SŁOWNIK GWARY

Język jakim rozmawia się na obecnym Podlasiu (dawnej białostocczyźnie) ma sporo naleciałości zarówno z języka białoruskiego, ale także ukraińskiego, z niemieckiego, rosyjskiego, litewskiego, żydowskiego, część z tych słów zachowała się w niezmienionej formie, część uległa z biegiem lat przeobrażeniom...

Wszystkie te słowa mają jednak to do siebie, że w znaczący sposób wpłynęły na kształtowanie się specyfiki i tożsamości północno-wschodniego regionu Polski... i to właśnie bez wątpienia jest w języku naszego regionu najpiękniejsze!

* Słownik Gwary
* Powiedzonka i specyficzne zdania zasłyszane
* Słownictwo kuchenne
* Przekleństwa wschodnie