Media o Stowarzyszeniu

Informacje o działalności Stowarzyszenia oraz podejmowanych inicjatywach i realizowanych projektach zostały nagłośnione przez takie media jak:

Prasa
Tygodnik Głos Siemiatycz,
Rzeczpospolita,
Gazeta Współczesna,
Gazeta Wyborcza,

Radio
Radio Bis,
Radio Białystok,
Katolickie Radio Podlasie,

Serdecznie dziękujemy wszystkim dziennikarzom i wydawcom, którzy pomagali nam w działaniach Stowarzyszenia do dnia dzisiejszego. Bez Waszej pomocy nie bylibyśmy skuteczni.