Projekty z Gminą Nurzec-Stacja 

Żerczyce. Budynek świetlicy po remoncie.

 

 


Beneficjent:  

Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja  

z udziałem Partnera

Stowarzyszenia BIOREGION z siedzibą w Syczach 50,
17-330 Nurzec-Stacja  

informuje o postępie w realizacji zamówienia

pn.:

Rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach.

Dokumentacja fotograficzna z budowy.

 


Beneficjent:  

Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja  

z udziałem Partnera

Stowarzyszenia BIOREGION z siedzibą w Syczach 50,
17-330 Nurzec-Stacja  

informuje, że:  

 ruszyła  

rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego celem przystosowania obiektu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żerczycach.  

 

Dokumentacja fotograficzna z pierwszych dni budowy.

 


Zamawiający:  

Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, w dniu 27.03.2018r. zawarła umowę z  

Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych Wygoda Sp. z o.o.
ul. Chmielna 92A, 17-100 Bielsk Podlaski  

na wykonanie roboty budowlanej
pn.:  

„Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach”,  

współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w ramach poddziałania 19.2Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.


Zamawiający:

Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
https://bzp.uzp.gov.pl 
w dniu 20 lutego 2018r. pod Nr 520791-N-2018
zmieścił po raz drugi ogłoszenie o zamówieniu 
na wykonanie roboty budowlanej 
pn.:

„Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach”,

współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Zamawiającego 

lub na stronie internetowej: 

www.bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/urzad_gm/przetargi_gl/przetargi/drugie-ogloszenie


Zapraszamy do składania ofert.


 W dniu 26 stycznia 2018r. 
została zawarta umowa o przyznaniu pomocy 
Nr 00313-6935-UM1010372/17
pomiędzy

Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, 
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

a
Gminą Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja


na realizację operacji 
pn.:

„Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach”

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.


Zamawiający:

Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
https://bzp.uzp.gov.pl
w dniu 29 stycznia 2018r. pod Nr 511051-N-2018
zmieścił ogłoszenie o zamówieniu 
na wykonanie roboty budowlanej 
pn.:

„Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach”,

współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Zamawiającego 

lub na stronie internetowej: 

www.bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/urzad_gm/przetargi_gl/swietlice-wiejska-w-zerczycach.html 


Beneficjent:

Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

z udziałem Partnera
Stowarzyszenia Bioregion z siedzibą w Syczach 50, 
17-330 Nurzec-Stacja


realizuje operację pn.:


„Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach”,


współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014 – 2020.

 


* Pobierz dokumentację

 

Żerczyce. Budynek świetlicy przed remontem.