PERMAKULTURA ROLNICTWO NADZIEI Słowo permakultura powstało z połączenia dwóch angielskich słów: permanent - trwałe oraz agriculture - siedlisko, rolnictwo. Permakultura została zapoczątkowana w latach 70-tych XX wieku w Australii przez Billa Mollisona i Davida Holmgrena. Mimo, iż słowo permakultura zainicjowane zostało niedawno, to jednak jej idee i praktyki odwołują się do tradycji rolnictwa sprzed epoki przemysłowej, a także mądrości pierwotnych kultur, które zachowywały równowagę w przyrodzie i stawiały cele duchowe ponad cele materialne.

Permakultura nie ogranicza się jednak tylko do roślin i zwierząt, ale też uwzględnia planowanie i ekorozwój społeczności, użycie odpowiednich technologii i adopcję pojęć i filozofii, które są oparte zarówno na ziemi i skoncentrowane na ludziach, takich jak przykładowo bioregionalizm.

Zwolennicy permakultury popierają stosowanie ekologicznych technologii między innymi: baterii słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, toalet kompostujących, słonecznych szklarni, budynków energooszczędnych.

Cel permakultury
Centralnym tematem w permakulturze jest powstawanie ekologicznych krajobrazów, w których wytwarza się produkty żywnościowe. Permakultura inaczej ujmując to ekologiczne użytkowanie ziemi połączone wraz z głęboką świadomością planowania lokalnego krajobrazu.

Zasady permakultury
Podstawową zasadą w permakulturze jest bezpośrednie naśladowanie cyklów i rytmów Natury w jej poczynaniach dotyczących wzrostu i pielęgnacji świata roślin. Tak aby Natura pracowała dla nas, nie zaś działać przeciwko Naturze. Z użytkowanej gleby czerpiemy tylko tyle ile możemy jej oddać – nie więcej.

Rozwój permakultury
Permakultura zyskuje obecnie coraz większe uznanie już nie tylko wśród ogrodników i rolników, ale także wśród:

1) architektów projektujących siedziby ludzkie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i alternatywnym budownictwem (w którym nie używa się toksycznych, syntetycznych materiałów)

2) leśników mających ekologiczne podejście do obszarów leśnych jako zespołu różnorodnych form życia roślin i zwierząt, a nie lasu jako plantacji desek.

3) polityków gdyż, permakultura sprawdziła się na Kubie gdzie min. w Hawanie działa miejskie centrum permakultury które nie tylko przeszkoliło setki uczestników warsztatów permakultury lecz także projektuje i zagospodarowuje miejskie i wiejskie krajobrazy w celu wytwarzania produktów żywnościowych.