Podlascy Żydzi


Bund w Siemiatyczach


     22 czerwca 1929 roku z inicjatywy Bundu (Powszechny Związek Robotników Żydowskich w Polsce) powstał w Siemiatyczach oddział Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Skórzanego i Pokrewnych Zawodów w Polsce. Liczył ok. 50 członków – wyłącznie Żydów. Prezesem był Winer Alter.

     Bund był partią lewicową, opowiadał się za autonomią dla Żydów wschodnioeuropejskich, utworzeniem laickiego szkolnictwa i wspieraniem kultury w języku jidysz. Bundowcy wierzyli, że dzięki temu Żydzi nie ulegną asymilacji i zachowają swoją odrębność. Bund był partią antysyjonistyczną (przeciwną ruchowi na rzecz powrotu do Palestyny).

     Informacja zaczerpnięta została z wystawy w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.