Projekty zrealizowane* Siemiatyckie spotkania
* Monitoring obszarów przyrodniczych polskiej ściany wschodniej
* Koordynacja kampanii na rzecz ratowania Doliny Rospudy
* Biuletyn "Terra Est"
* Dni Kultury Alternatywnej
* Dzień Ziemi