Koordynacja kampanii na rzecz ratowania doliny RospudyTermin: W latach 1998-2001 Stowarzyszenia „Ruch na Rzecz Ziemi”prowadziło w Suwałkach biuro kampanii, koordynowało kampanię na rzecz ratowania doliny Rospudy oraz prowadziło stronę internetową poświęconą Rospudzie.

Zrealizowane działania:

grudzień 1998 - Stowarzyszenie „Ruch na rzecz Ziemi” z Suwałk  wniosło uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów dotyczącego budowy obwodnicy dla miasta Augustowa. Do projektu planu dołączona była "Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...". Okazało się wtedy, że planowana obwodnica przechodzić ma przez środek projektowanego rezerwatu przyrody. Najcenniejsza część doliny Rospudy znalazła się w niebezpieczeństwie.

3 marca  1999 - Greenpeace International przysłał obrońcom doliny Rospudy list z poparciem działań służących zachowaniu wartości przyrodniczych doliny Rospudy w niezmienionym, naturalnym stanie.

maj 1999 - plener fotograficzny nad rzeką Rospudą

2 września 1999 - koncert w Suwałkach „Ratujmy Rospudę”

8 listopada 1999 - w ramach kampanii dla Rospudy ruszyła strona internetowa

18 Listopad 1999 - pierwszy w Polsce protest w obronie Rospudy. Przebiegł pod hasłem „Rospuda Rezerwatem! Droga ekspresowa nie może zniszczyć przyrody. Protest odbył się w Suwałkach przy okazji otwarcia Bałtyckiej Konferencji Inwestycyjnej poświęconej min. Via Baltice.

17 grudnia 1999 - Stowarzyszenie „Ruch na Rzecz Ziemi” zainicjowało akcję „Dzień wsparcia dla doliny Rospudy”. Akcje odbyły się w Augustowie, Białymstoku, Giżycku, Łodzi, Łomży, Suwałkach i Szczecinie.

17-18 czerwca 2000 - w Ełku Harcerski Ruch Ochrony Środowiska zorganizował Regionalne Forum Inicjatyw Ekologicznych i Kulturowych „Teraz Mazury 2000”. Na forum prezentowane były najważniejsze problemy ekologiczne Polski północno-wschodniej. Przedstawiciel  Stowarzyszenia „Ruch na Rzecz Ziemi” przedstawił kampanię na rzecz doliny Rospudy.

Lipiec 2000 - udział członków Stowarzyszenia „Ruch na Rzecz Ziemi” w obozie i warsztatach nad  Rospudą we wsi Jaśki koło Augustowa. Organizatorem obozu było Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

15-17 grudnia 2000 - podczas II Dni Kultury Alternatywnej w Suwałkach otwarte zostają dwie wystawy fotograficzne „Dzika Polska” oraz „Bioregion”. Obie wystawy prezentują zdjęcia z doliny Rospudy.

Styczeń 2001 - Stowarzyszenia „Ruch na Rzecz Ziemi” wydało broszurę „Rospuda rezerwatem”

29 listopad 2001 - udział przedstawicieli Stowarzyszenia „Ruch na Rzecz Ziemi” w Warszawie w spotkaniu organizacji ekologicznych dotyczące planów budowy drogi Via Baltica.