Dzień Ziemi w SuwałkachDzień Ziemi - 1999

Termin: kwiecień 1999

Zrealizowane działania:

1) Konkurs plastyczny „Sztuka dla Ziemi” w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ilość uczestników – 45 osób. Przyznano 6 pierwszych miejsc oraz nagrody pocieszenia.

2) Wykłady i warsztaty ekologiczne

Wykład „Co zrobiliśmy, co mamy do zrobienia? Nasze zachowanie, a zmiana klimatu na Ziemi”.

Wykład i warsztat „Jak skutecznie pomagać w ratowaniu przyrody”

W wykładach wzięło udział 30 osób.

3) Koncert dla Ziemi. Zagrały zespoły Atom, Klon, Karma, Space Brothers. Ilość uczestników 106 osób.

4) Biuletyn „Każdy dzień - Dniem Ziemi”

Finansowanie:

Działania sfinansowane zostały ze środków Urzędu Miasta Suwałki.

 

Dzień Ziemi - 2000

Termin: 15 kwiecień 2000

Zrealizowane działania:

1) Seminarium przyrodnicze „Dzikie jest piękne”: Dariusz Morsztyn – kampania „Dzikie Mazury, Grzegorz Czerwiński - Kampania na rzecz ratownia Doliny Rospudy, Marcin Korniluk – kampania na rzecz powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego, Rafał Kurek, Mariola Kuligowska – kampania na rzecz ochrony wilków.

2) Wystawa fotograficzna „Dopóki są... Dzikie Mazury – projektowany Orzyski Park Krajobrazowy”

Finansowanie:

Działania sfinansowane zostały ze środków Urzędu Miasta Suwałki.