Biuletyn Terra EstBiuletyn Terra EstBiuletyn Terra Est

Termin:  styczeń 2000 roku - grudzień 2002

Zrealizowane działania:

Stowarzyszenie wydało 33 numerów biuletynu "Terra Est" w nakładzie od 1500 do 3000 egzemplarzy.

Finansowanie:

Działania sfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Ambasada Kanady.