Siemiatyckie spotkania 2007

 


Wystawa fotograficzna „Unia już tu była...”
27.09.2007 wielkoformatowa wystawa fotograficzna „Unia już tu była...” Wystawa prezentuje dziedzictwo Polski Jagiellońskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kiedy to w dużej mierze ukształtowana została nasza narodowa tożsamość. Było to bowiem pierwsze w dziejach Europy państwo wielu narodów, wiar i kultur. Państwo, które nie znało jednolitości etnicznej, ani zasady dominacji jednego narodu nad innymi, ani praktyki narzucania mowy czy wyznania. Niemcy, Żydzi, Tatarzy, Ormianie, Rusini, Łemkowie, Litwini tak samo jak rdzenni Polacy, tworzyli naszą kulturę, obyczaje, są więc częścią naszej historii, której wymazać się nie da.

Otwarcie wystawy poprzedziło wykonanie na trąbce „Ody do młodości” przez kapelmistrza orkiestry strażackiej pana Wiesława Koszela.

Wystawa udostępniona od Stowarzyszenia „Szukamy Polski" www.szukamypolski.com

 

******


Spotkanie z Ewą Wroczyńską


Ewa Wroczyńska


15 września 2007 odbyło się spotkanie z panią Ewą Wroczyńską - znawczynią historii i tradycji żydowskiej oraz wieloletnią kustosz muzeum - synagogi w Tykocinie. W trakcie spotkania pani Wroczyńska wprowadziła zebranych w świat wielokulturowości, historii i relacji polsko-żydowskich oraz opowiedziała o wspólnych elementach historii żydów z Tykocina i Siemiatycz.

Klątwa siemiatycka - rozmowa z Ewą Wroczyńską

 

******


Wystawa fotograficzna „To czego nie ma...”15.09.2007 miało miejsce otwarcie wielkoformatowej wystawy fotograficznej „To czego nie ma...”

Na wystawie zaprezentowane zostały budowle jakie w ostatnim stuleciu zniknęły z terytorium województwa podlaskiego. Budowle te to: świątynie: katolickie, prawosławne, protestanckie i żydowskie, a także architektura dworów i budynków publicznych. Część z nich to drewniane perły i lata pracy dziesiątków cieśli. Wiele budowli padło ofiarą wojen. Inne zniszczyła ludzka głupota, polityka i bezmyślny pęd ku nowoczesności. Część została  zamieniona w bezkształtne betonowe socrealistyczne bryły. 

Wystawa prezentuje budowle, które pozostały jedynie na fotografiach oraz skłania do  refleksji nad stanem i stylem współczesnej architektury.

Wystawa wypożyczona od Stowarzyszenia „Szukamy Polski" www.szukamypolski.com


 

******


Wystawa fotograficzna „Wszystko i nic” 


10.08.2007 wystawa fotograficzna „Wszystko i nic” Magdy Szulc – siemiatyczanki, uczennicy Liceum Plastycznego w Łomży. 

Zdjęcia zgromadzone na wystawie to przekrój prac fotograficznych autorki. Tematyka fotografii to detale, perspektywa dali i bliskości, a także budynki miasta sfotografowane w konwencji innej niż dostrzegamy na co dzień – architektura fotografowana z dachów, czy całkiem odwrotnie jak najbardziej z dołu.

Wszystko i nic, fot. Magda Szulc

 

******


Spotkanie z Tadeuszem Rolke


Tadeusz Rolke


04.08. 2007 spotkanie z Tadeuszem Rolke (ur. 1929),  prekursorem polskiego fotoreportażu. Rolke studiował historię sztuki na KUL w Lublinie. Fotografować zaczął podczas Powstania Warszawskiego, a zawodowo w latach 50. Więziony w okresie stalinizmu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracował z „Przekrojem”, „Świat”, „Ty i ja”, „Stolicą”, „Paris Match”, „Stern”, „Der Spiegel”, „Die Zeit” i „ART”. Wystawy fotograficzne Rolkego odbyły się w warszawskich galeriach: Foksal, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamku Ujazdowskim i Instytucie Goethego. Obecnie T. Rolke współpracuje z "Magazynem Gazety Wyborczej" i wykłada na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 
roku ukazała się monografia „Tadeusz Rolke Fotografie 1944-2005”. 

W Siemiatyczach w trakcie spotkania 4 sierpnia 2007 roku T. Rolke zaprezentował pokaz slajdów fotograficznych z miejsc związanych z chasydami w Polsce, Białorusi i Ukrainie. Cykl tych zdjęć powstał pod wrażeniem książki "Opowieści chasydów" Martina Bubera. Spotkanie sfinansowane zostało z środków programu „Dla Tolerancji” Fundacji im. Stefana Batorego.

 

******


Wystawa fotograficzna „Kadry zagłady”


03.08.2007 wystawa „Kadry zagłady” jest próba znalezienia odpowiedzi jak wyglądałaby Polska gdyby nie Holokaust oraz czy winę ponosi tylko zły system czy także pojedynczy człowiek ?

Wystawa prezentowana była w kilku miastach polski, a także takich krajach jak Argentyna i Chile. Na wystawę składa się zbiór zdjęć wykonanych przez „zwykłych żołnierzy”. Wystawa „Kadry zagłady” udostępniona została przez Stowarzyszenie „Szukamy Polski”, a wsparcie finansowe uzyskała z programu „Dla Tolerancji” Fundacji im. Stefana Batorego.

Kadry Zagłady, fot. Marcin Korniluk.


 

******


Spotkanie z Tomaszem Wiśniewskim


Tomasz Wiśniewski

03.08 2007 odbyło się spotkanie z Tomaszem Wiśniewskim - dziennikarzem, historykiem, poszukiwaczem zdjęć i pocztówek z okresu międzywojennego, autorem książki „Bożnice białostocczyzny” i kilku innych książek oraz ponad 100 artykułów poświęconych społeczności żydowskiej z Podlasia. Jest prezesem Stowarzyszenia „Szukamy Polski” oraz autorem stron internetowych szukamypolski.com oraz bagnowka.com 

Celem Spotkania było odkrywanie i propagowanie wielokulturowego oblicza Polski. Spotkanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym Fundacji im. Stefana Batorego.


 

******


Spotkanie z Treblinką

Spotanie z Treblinką


14.07.2007 Siemiatyckie Spotkania miały formę wyjazdową. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Ruch na rzecz Ziemi” zorganizowało wycieczkę śladami wielokulturowości Podlasia Nadbużańskiego. Głównym celem wycieczki był nazistowski obóz zagłady w Treblince w lasach nad Bugiem koło Sokołowa Podlaskiego. 

Nazistowski obóz zagłady w Treblince istniał w okresie od VII 1942 do VIII 1943 roku. Przez okres niespełna 13 miesięcy hitlerowcy zgładzili 800 tysięcy Żydów z Polski i innych krajów Europy. W Treblince 2 listopada 1942 zginęli Żydzi z Siemiatycz i innych miejscowości obecnego powiatu siemiatyckiego. Obszar Treblinki to obecnie monumentalny pomnik-symbol składający się z 17 tysięcy kamieni z wyrytymi nazwami miejscowości, 
skąd pochodziły ofiary. Jedynym imiennym pomnikiem jest kamień poświęcony Henrykowi Goldszmitowi (pseudonim pisarski Janusz Korczak). 

Dodatkowo uczestnicy wycieczki zwiedzili: Wirów żeński klasztor prawosławny w stylu bizantyjskim z XIX wieku (obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz muzeum w Zuzeli – miejsce urodzenia Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Uczestnikami wycieczki byli mieszkańcy Siemiatycz i powiatu siemiatyckiego w wieku od 13 do 70 lat. 

Wycieczka miała charakter edukacyjny, mający na celu ukazanie wielokulturowości Nadbużańskiego Podlasia. Edukacyjna wycieczka została sfinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego z programu „Dla Tolerancji”.


Spotanie z Treblinką


Spotanie z Treblinką


 

******


Promocja książki dr Franceski Michalskiej


Franceska Michalska


25.05.2007 odbyła się promocja książki „Cała radość życia” dr Franceski Michalskiej. 

Doktor Franceska Michalska urodziła się w 1923 roku na Wołyniu. Przeżyła wielki głód na Ukrainie w latach 30-tych. Następnie wraz z rodziną była deportowana w 1936 r. do Kazachstanu. Poznała od podstaw totalitarny stalinowski terror. Doświadczenie lekarskie zdobywała min. w szkole felczerskiej w Pietropawłowsku i Instytucie Medycyny w Ałma-Acie. Do Polski po raz pierwszy przyjechała po II wojnie światowej. Ukończyła 
medycynę na Uniwersytecie Wrocławskim. Do Siemiatycz przyjechała wraz z mężem Florianem w latach 50-tych. Została ordynatorem oddziału dziecięcego. Praktycznie wszyscy którzy urodzili się w siemiatyckim szpitalu mieli z nią kontakt. Przyjaźniła się ze znaną białostocką lekarką doktor 
Ireną Białówną. Doktor Michalską znamy jako lekarza z sercem – takich lekarzy praktycznie już nie ma. Mimo 84 lat do dnia dzisiejszego do jej domu przychodzą pacjenci i pracownicy służby zdrowia prosząc o lekarską poradę. 

25 maja odbył się wieczór autorski doktor Franceski Michalskiej z okazji wydania jej książki „Cała radość życia”. Gośćmi wieczoru autorskiego byli prof. Adam Dobroński, historyk Tomasz Bohun oraz siemiatyczanin aktor Dariusz Kowalski (Tracz z serialu „Plebania”). Książka „Cała radość życia” opowiada o deportacjach jakie miały miejsce w latach 30-tych i o życiu dr Michalskiej, o tym, jak cieszyć się z tego co nam daje każdy dzień, jak zachować pogodę ducha i radość dnia codziennego, o tym jak można marzyć o szczęściu i jak wierzyć i ufać Opatrzności. 

Organizatorzy wieczoru autorskiego dr Michalskiej promującej jej książkę „Cała radość życia”: wydawca - Oficyna Literacka Noir sur Blanc, SOK, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Ruch na rzecz Ziemi”. Patronat medialny „Głos Siemiatycz”.


 

******


Wystawa fotograficzna „Maroko"


18.03.2007 wystawa fotograficzna „Maroko” autorstwa Piotra Suchodoły i Szczepana Skibickiego z Białegostoku. 

Fotografie prezentują relacje z 2200 km wyprawy rowerowej po Maroko.


Maroko, archiwum stowarzyszenia.


 

******


Spotkanie z Markiem Antonim Nowickim


Marek Antoni Nowicki


27.02.2007 odbyło się spotkanie z Markiem Antonim Nowickim. Na spotkaniu została przedstawiona sytuacja praw człowieka w Kosowie oraz ludności cywilnej byłej Jugosławii; dodatkowo przedstawione zostały przeźrocza z największego konfliktu w Europie od zakończenia II wojny światowej i film. 

Marek Antoni Nowicki urodzony w 1953 w Siemiatyczach jest z zawodu adwokatem. W okresie stanu wojennego w Polsce był 
komentatorem prasy niezależnej i współpracownikiem różnych struktur podziemnej „Solidarności”. W tym okresie wspólnie z innymi osobami powołał do życia Komitet Helsiński w Polsce. Był współautorem wszystkich raportów tego Komitetu o sytuacji praw człowieka w Polsce ogłoszonych w podziemiu. Ze względu na działalność na rzecz praw człowieka do 1987 był objęty zakazem wpisu na listę adwokacką. 

W okresie od 1990 do 1993 był członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka ( IHF) z siedzibą w Wiedniu, a w latach 1992 - 1993, pełnił obowiązki jej prezydenta. Brał udział w misjach IHF w Rumunii, Bułgarii i Albanii. W okresie od 1993 do 1999 
był członkiem z ramienia Polski Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. 

W lipcu 2000 został powołany przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ na urząd Międzynarodowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Kosowie, który pełnił do końca 2005 roku. Marek A. Nowicki jest autorem wielu książek i artykułów na temat praw człowieka publikowanych w Polsce i zagranicą. Marek A. Nowicki był dwukrotnie (w latach 1998 i 2002) jednym z kandydatów z ramienia Polski na sędziego 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Marek A. Nowicki w 1989 był jednym z założycieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przez długie lata był jej wiceprezesem, a od listopada 2003 r. pełni funkcję prezesa. W styczniu 2007 Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ, na propozycję prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powołał Marka A. Nowickiego na członka trzyosobowej Komisji Doradczej Praw Człowieka ONZ w Kosowie. 

******