Siemiatyckie spotkania 2008

 


Wystawa „Od gliny do kafli”


Wystawa Od gliny do kafli

Wystawa Od gliny do kafli26 VII 2008 wystawa fotograficzna „Od gliny do kafli” autorstwa Dariusza Myhana. Fotografie ukazują poszczególne procesy zamiany gliny w kafel, a zarazem ukazują jeden z najstarszych zawodów jaki istnieje w Siemiatyczach.

Autor wystawy jest studentem drugiego roku Wyższego Studium Fotografii Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

 

 

 

 

 

 Wystawa Od gliny do kafli

 

******


Wystawa „Stare Siemiatycze”


Wystawa Stare Siemiatycze

Wystawa Stare Siemiatycze

17 VII 2008 otwarta została uliczna wystawa Stowarzyszenia „Ruch na rzecz Ziemi” - „Stare Siemiatycze”. Wystawa towarzyszyła projektowi muzycznemu „Muzyka na ulicy” jaki organizuje redakcja „Głosu Siemiatycz”.

Wystawa wisiała przez kilka godzin na centralnym placu Siemiatycz im. Jana Pawła II.

 

******


Warsztaty wielokulturowości


Warsztaty Wielokulturowosci

4 VII 2008 wielokulturowe warsztaty oraz poznawanie wielokulturowego oblicza Siemiatycz przez mieszkańców Sokołowa Podlaskiego z Fundacji „U siebie”.

 

******


Warsztat reportażu filmowego


Warsztaty reportażu filmowego

24 V 2008 warsztat którego celem było nabycie umiejętności analizy, rozumienia i pisania tekstu dla potrzeb filmów oraz realizacja krótkich form filmowych. 

Warsztat reportażu filmowego zorganizowany został wspólnie z Tygodnikiem "Głos Siemiatycz".

 

******


Warsztaty w kaflarni


Warsztaty w kaflarni
17 III 2008 w tym dniu w kaflarni oprócz codziennego procesu wyrobu kafli odbywało się rozpalanie pieca w którym kafle są wypalane. Dlatego też właśnie w tym dniu odbyły się warsztaty.

 

Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oprócz poznania tajników całego procesu przerobu gliny i wyrobu kafli wzięła udział także w warsztatach gdzie sama własnoręcznie wykonywała kafle.

 

Warsztaty odbyły się z inicjatywy Stowarzyszenia „Ruch na rzecz Ziemi”.

           Warsztaty w kaflarni

Warsztaty w kaflarni

 

******


Wystawa „Bug bez granic” w Lublinie


Wystawa Bug bez granic w Lublinie
7 III 2008 wystawa Stowarzyszenia „Ruch na rzecz Ziemi” została otwarta na KUL w Lublinie przy Alejach Racławickich 14.

Wystawa towarzyszyła promocji publikacji „Monitoring obszarów przyrodniczych polskiej ściany wschodniej". Celem wystawy było zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony doliny rzeki Bug - jednej z ostatnich dzikich rzek w Europie.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie "Ruch na rzecz Ziemi" a współorganizatorem Koło Naukowe Studentów MISH KUL.

 

******


Warsztaty „Śpiewu białego”


Warsztaty Śpiewu białego


1 III 2008 w siedzibie Stowarzyszeniu „Ruch na rzecz Ziemi” odbyły się warsztaty śpiewu „białego”, prowadzone przez Julitę Charytoniuk członkinię zespołu „Czeremszyna” i „Sympatycznyj wariant”. Uczestniczki warsztatów, bo były to same dziewczyny, nauczyły się pieśni podlaskich oraz słowiańskich.

Jest to dość trudna sztuka, bo wymaga odpowiedniego przygotowania oraz systematycznych ćwiczeń oddechowych. W tajniki śpiewania bez akompaniamentu oraz klimat wschodni prowadząca warsztaty wprowadziła uczestniczki tłumacząc pieśni.

Śpiewanie nagrywała dziennikarka z Katolickiego Radia Podlasie i nagranie to zostało wyemitowane.

 

******


Wystawa „Imię Nocy”


Wystawa Imię Nocy

Wystawa Imię Nocy
1 II 2008 w Stowarzyszeniu „Ruch na rzecz Ziemi” odbyło się otwarcie wystawy „Imię nocy” autorstwa Dariusza Dorosza.

Autor jest członkiem Radzyńskiego Klubu Fotograficznego Klatka. Pasjonuje się fotografią astronomiczną; stąd tytuł wystawy - „Imię nocy”.

Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 40 zdjęć łączących wiedzę fotograficzną i astronomiczną. Fotografie ukazują różne zjawiska astronomiczne: komety, przeloty meteorytów, zorzę polarną, czyli zjawiska które kilkakrotnie występowały nad terytorium Polski w ciągu ostatnich pięciu lat, oraz zdjęcia księżyca i różnych planet.