Stowarzyszenie Bioregion

Stowarzyszenie Bioregion działa od 1998 roku. Członkami Stowarzyszenia Bioregion są mieszkańcy wsi – rolnicy, pszczelarze, drobni rzemieślnicy, przewodnicy turystyczni, absolwenci studiów pedagogicznych, leśnych i przyrodniczych.

W centrum zainteresowania stowarzyszenia znajdują się przede wszystkim  przyroda, sprawy wsi i jej mieszkańców, turystyka, rolnictwo, wielokulturowość pogranicza wschodniego, ginące zawody i tradycja regionu.

Prowadzimy kampanie, działania edukacyjne, organizujemy wkłady, warsztaty, koncerty, wystawy fotograficzne i spotkania, wydajemy publikacje. 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się między Bugiem, a Puszczą Białowieską we wsi Sycze koło Siemiatycz w woj. podlaskim w dawnym drewnianym carskim dworcu kolejowym z 1896 roku. Wieś Sycze znajduje się 20 km od wschodniej granicy UE z Białorusią, 10 km od Siemiatycz i 1 km od prawosławnej Św. Góry Grabarki.
* Wspierają nas
* Media o Stowarzyszeniu
* Wydawnictwa Stowarzyszenia

* Projekty z Gminą Nurzec-Stacja

* Projekty zrealizowane

* Wesprzyj nas