Wspierają nas

Przede wszystkim wspierają nas ludzie – dobrym słowem, gestem i piórem. Robią to zarówno w imieniu własnym oraz w imieniu instytucji, mediów, firm. Bez tej pomocy udzielanej Stowarzyszeniu wiele zadań nigdy by nie zaistniało.

Dzięki zaufaniu Sponsorów dotujących naszą działalność i członków płacących składki możemy przeprowadzać wiele inicjatyw dla dobra lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagają Stowarzyszeniu - bez Waszego wsparcia nie bylibyśmy tak skuteczni.

                    

      

FDPA        FSB       OŚKA