Wydawnictwa Stowarzyszenia

 

Terra Est
Terra Est jest biuletynem informacyjno-edukacyjnym, wydawanym od grudnia 1998 roku. Pismo wydawane jest w formacie A4 o objętości 4 stron i przygotowywane jest społecznie przez członków stowarzyszenia Ruch na rzecz Ziemi. Biuletyn swym zasięgiem obejmuje obszar północno-wschodniej Polski. Biuletyn dociera do organizacji ekologicznych, różnych instytucji publicznych i społecznych, a także osób prywatnych.Obecnie wydawanie pisma jest zawieszone.

 

Rezerwat Rospuda
Broszura informacyjna, dotyczącą jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów w północno-wschodniej Polsce. W dolinie Rospudy planuje się powołanie rezerwatu przyrody. Teren jest jednak zagrożony przez plany przecięcia go drogą szybkiego ruchu Via Baltica. Wydawnictwo opracował Grzegorz Czerwiński. Fotografie: Włodzimierz Łapiński, Ewa Aksienionek.Nakład wyczerpany.

 

Obrazy Pamięci
W Siemiatyczach. obok siebie przez setki lat funkcjonowały społeczności skupione wokół cerkwi, kościoła i synagogi. Kres siemiatyckiej społeczności żydowskiej przyniosły hitlerowskie komory Treblinki. Folder „Obrazy Pamięci” ukazuje to co udało się zachować po siemiatyckich Żydach - wspomnienia, fakty i zdjęcia

 

Pocztówki
Pocztówki edukacyjne upamiętniające i promujące dorobek malarski siemiatyckiego malarza – Józefa Charytona „portrecisty umarłych Żydów”.

Monitoring obszarów przyrodniczych polski wschodniej
Polska ściana wschodnia zachowała najcenniejsze obszary przyrodnicze w stosunku do reszty kraju i Europy. Raport ukazuje zagrożenia i problemy przyrodnicze jakie mogą zaistnieć w latach w latach 2007-2013 – w okresie realizacji programu UE.