Podlascy Żydzi - Drohiczyn

Województwo do 1939: białostockie
Województwo obecnie: podlaskie
Pierwsze wzmianki o Żydach w Drohiczynie: W 1408 r. Wieremiej pisał „Drohiczyn wtedy był przepełniony ludnością żydowską”.
Gmina żydowska w Drohiczynie: powstała z początkiem XVI w. 1799.

Liczba Żydów:
1765 r. - 880
1799 r. - 37
1807 r. - 60
1847 r. - 181
1897 r. - 784
1921 r.- 814
1931 r.- 711
1939 r. - 700

Holocaust: Getto istniało w okresie VII 1941 - 2. XI 1942.. Zagłada społeczności drohiczyńskich żydów nastąpiła w sierpniu 1943 w Treblince.
Synagoga: Drewniana bożnica (rozmiary 12x15 metrów) powstała w XIX w. przy ul. Piłsudskiego 9 (blisko parafii prawosławnej) . Synagoga spłonęła 22 czerwca 1941. 
Cmentarz: Powstał w XIX w. Znajduje się na wschód od Drohiczyna na skarpie rzeki Bug, miejsce to zwane jest „Kozie Rowy”. Obecnie pozostało ok. 50 nagrobków. Brak ogrodzenia, bramy i oznakowania cmentarza.
Rabini: Ostatni rabin Mordechaj Isaac Irsael Tirnawski

* * *

Wspomnienia Edwarda Bujno z Drohiczyna wysłuchane i spisane przez Tadeusza Sikorskiego


Rozmowa z Janiną Żero z Drohiczyna - odznaczoną medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za ratowanie w czasie wojny ludzkiego życia.

Likwidacja getta w Drohiczynie