Podlascy Żydzi - Grodzisk


* * *

Rozmowa z Marią Kopiec z Makark – odznaczoną medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za ratowanie w czasie wojny ludzkiego życia.