Podlascy Żydzi - Mielnik

Województwo do 1939: białostockie
Województwo obecnie: podlaskie
Pierwsze wzmianki o Żydach w Mielniku: 1533
Gmina żydowska w Mielniku: od poł. XVIII.

Liczba Żydów:
1799 r. - 48
1857 r. - 95
1878 r. - 460
1897 r. - 442
1921 r. - 233
1937 r. - 180
1939 r. po 17 IX- ok. 400

Holocaust: Żydzi z Mielnika zginęli w 1943 roku w Treblince.
Synagoga: Murowana synagoga w Mielniku powstała w 1 poł. XIX w. zlokalizowana została w centrum miejscowości. Obiekt przetrwał wojnę. Po wojnie użytkowana jako sklep i magazyny. Obecnie obiekt mieszkalny oraz galeria sztuki „Vava”.
Cmentarz: Cmentarz żydowski w Mielniku powstał w XIX w. zlokalizowany jest na północ od miasteczka, przy drodze wyjazdowej w kierunku Mętnej i Adamowa, obok polnej droga na lewo za zakładami przetwórstwa kredy. Nekropolia jest zdewastowana, nieogrodzona i nieoznakowana. Jeszcze kilkanaście lat temu na cmentarzu było około 25 nagrobków. Obecnie pozostało mniej niż 10 nagrobków – zginęła min. najpiękniejsza macewa z wyrzeźbionym lwem.
Rabini: W okresie międzywojennym Mielnik nie miał rabina – dojeżdżał z Siemiatycz.

* * *

Wspomnienia o Żydach z Mielnika w Fołks-Sztyme z 1986.


List o Mielniku odnośnie artykułu w Fołks-Sztyme z 1986.